Tid och plats: 25 oktober, kl 15.00 på Nybrokajen 11
Artist: Ensemble Villancico, dir. Peter Pontvik

Världsuruppförande i modern tid av barockmusik från Ecuador. Ett väldigt speciellt tillfälle man för första gången kan lyssna till denna repertoar från slutet av 1600-talet, framgrävd i ett ecuadorianskt nunnekloster. Trots att huvudstaden Quito var ett betydande kulturellt centrum på 1500- och 1600-talen har barockmusik i Ecuador hittills varit ett oskrivet blad. Under en forskningsresa år 2006 kom Peter Pontvik i kontakt med ett unikt musikmanuskript, upptäckt i staden Ibarra; flera hundra notblad med flerstämmig sakral musik från 1680-talet. Texterna är skrivna av nunnor och musiken tonsatt av inhemska – sannolikt indianska – upphovsmän. Konserten ingår i Kammarmusikserien N11.