Den 14/12 kl 20.00 återklingar Sveriges äldsta flerstämmiga mässa - Missa Lauda Hierusalem av Bertil Kellner från 1598 i den vackra Tyska kyrkans sköna akustik, i Ensemble Villancicos framförande under ledning av Peter Pontvik. Releasekonsert för världspremiär på CD! Ett seminarum om ämnet ges på Kungl Musikaliska Akademien kl 15.30. Konsertbiljetter:www.semf.se

Prof Mattias Lundberg, Uppsala Universitet och ledamot i den Kungl Musikaliska Akademien skriver om händelsen:

Under 1500-talet var de svenska stiftens katedralskolor blomstrande musikmiljöer. Trots att man under hela seklet sjöng musik från hela Europa jämte vad som förefaller vara mer lokala skapelser, så är det först 1598 som vi har ett flerstämmigt verk av en känd svensk upphovsman, nämligen Bartolomus (Bertil) Kellner.

Om Kellner vet vi varken när han föddes eller när han avled, men däremot att han var i tjänst i såväl Johan III:s som Sigismunds hovkapell, och att han vid ett antal tillfällen ansvarade för musik till högtidliga tillfällen. Mässan i fråga är en sexstämmig så kallad ”imitationsmässa”, där Kellner har utgått från en befintlig motett (Orlando Lassus: ”Lauda Hierusalem”) och genom ett slags variationsförfarande lagt idéer från denna till grund för olika sättningar av Mässans texter. Verket tillkom i en mycket speciell situation och är tydligt beställd för ett tillfälle 1598, då alla inblandade är namngivna: kompositör, beställare, notkopist och leveransdatum. Verket återfinns i källor både från Tyska kyrkan i Stockholm och i Västerås domkyrka. Det finns förhållanden som talar för att Mässan har samband med slaget vid Stångebro, då Västeråsbiskopen Olaus Bellinus i samband med Sigismunds landstigning i Sverige hösten 1598 har påbjudit högtidliga tacksägelsemässor.

Att få till stånd framförande och skivinspelning av detta verk har länge funnits på det svenska musiklivets agenda. Gunnar Larsson och Hans Åstrand strävade efter detta redan på 1960-talet, men av olika skäl har det aldrig kommit till fullföljande. Därför är det nu mycket glädjande att svenska folket nu 2019 kan lyssna till detta fascinerande verk i en inspelning av Ensemble Villancico och instrumentalister under Peter Pontviks ledning. Den 14 december hålls ett forskningsseminarium och skivsläpp i Kungl. Musikaliska akademiens lokaler kl 15.30, följt av ett konsertframförande av Kellnermässan i Tyska kyrkan kl 20.00.