Kööörscen Stockholm presenterar på Tumbascenen en workshop samt en sprudlande och färgstark musik- och danskonsert. Med bett och doft av urskog från ett svunnet Latinamerika- virtuost och glädjerikt i vackra, tidstrogna dräkter. Ensemblen lär ut en sång och en dans ur föreställningen! För barn.

Kööörscen Stockholm är ett projekt som har kommit till för att stimulera till utveckling av den professionella körscenen i Stockholms län. Länsmusiken i Stockholm, med stöd av Kulturrådet, vill bidra till denna utveckling genom att påbörja ett långsiktigt arbete för att öka dynamiken i länets musikliv och ge professionella körer av högsta kvalite en chans att uppträda för och arbeta med en publik i alla åldrar på nya scener, i skolor eller på andra ställen i länet, och att genom nya samarbetsformer ge möjligheter till bättre anställningsförhållanden för körer och körledare än de som finns i nuläget.